Menu

BRUKSVILKÅR FOR HURTIGRUTENS MEDIEARKIV


**Alt innhold i arkivet er Hurtigrutens eiendom.

 

**Innholdet i arkivet skal ikke brukes i kommersiell virksomhet, uten eksplisitt avtale med Hurtigruten i hvert enkelt tilfelle.

 

**Alt materiale i arkivet skal uten unntak krediteres. Kreditering skal skje på følge måte: Fotografens navn/Hurtigruten.

 

**Der det er mulig, skal en lenke til www.hurtigruten.com inkluderes

 

**Innholdet i arkivet skal ikke videreformidles til tredjepart eller lagres i egne databaser.

 

**Innholdet i arkivet skal ikke manipuleres eller enders ut over normal korrigering og beskjæring, uten etter eksplisitt avtale med Hurtigruten i hvert enkelt tilfelle.

 

**Vilkårene for bruk av innhold i Hurtigrutens mediearkiv gjelder alle plattformer og publiseringsformer, inkludert, men ikke begrenset til, både tradisjonelle og sosiale medier, blogger og andre publikasjoner.

 

**Alt innhold i Hurtigrutens mediearkiv er opphavsrettslig beskyttet materiale. Brudd på vilkårene, misbruk av innhold eller handlinger i strid med andre lover og regler som kan komme til anvendelse, vil uten unntak medføre sanksjoner og konsekvenser – som også kan inkludere anmeldelse og straff i form av bøter eller fengsel i henhold til enhver tid gjeldende lover og regler.